Privacy

Privacybeleid
Nonaweb hecht belang aan uw privacy. De identiteit van de verwerker van gegevens:

Nonaweb
KNT Consulting bv
Karin Van Genegen
Hazeschransstraat 11
2650 Edegem
info@nonaweb.be
+32 490 43 43 56
BTW BE 0791.938.880

De verantwoordelijke voor de verwerking, Nonaweb, respecteert de Europese “Algemene Verordening Gegevensverwerking (GDPR)” van 25 mei 2018 met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klanten- en leveranciersbeheer, uitvoering van een overeenkomst of een contract, wettelijke verplichtingen (boekhouding). De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over activiteiten/acties van Nonaweb die voor u interessant kunnen zijn. De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk vastgelegde periode van zeven jaar voor de boekhouding.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een  aanvraag aan Nonaweb gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U hebt tevens het recht om te vragen geen berichten meer te krijgen ivm. direct marketing. U kan vragen uw gegevens te verwijderen, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

De website van Nonaweb maakt gebruik van cookies, zie Cookie verklaring.