Privacy

Privacybeleid
Nonaweb hecht belang aan uw privacy. De identiteit van de verwerker van gegevens:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Nonaweb, respecteert de Europese “Algemene Verordening Gegevensverwerking (GDPR)” van 25 mei 2018 met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klanten- en leveranciersbeheer, uitvoering van een overeenkomst of een contract, wettelijke verplichtingen (boekhouding). De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over activiteiten/acties van Nonaweb die voor u interessant kunnen zijn. De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk vastgelegde periode van zeven jaar voor de boekhouding.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een  aanvraag aan Nonaweb gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U hebt tevens het recht om te vragen geen berichten meer te krijgen ivm. direct marketing. U kan vragen uw gegevens te verwijderen, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

De website van Nonaweb maakt geen gebruik van Cookies.